ورود به چارپا

شماره شما، آی دی چارپا شما


رمز عبورمرا به خاطر بسپار

کدامنیتی عوض کن!

برای بازیابی رمز عبور خوداینجا کلیک کنید

num1

اتحادیه سک

1 سال پیش


اطلاعیه
ارائه قسمتی دیگر از اطلاعات ساماندهی سگ با استانداردهای بین المللی جهت بهره برداری علاقمندان ودست اندرکاران محترم استفاده کاری از سگها:
درخصوص کلابهای متفرقه دردنیا به استضحار میرساند ،برای اولین بار در ایران در سال 1392 جناب آقای جوانی که به عنوان اولین برگزارکننده مسابقات نژادی و تربیتی در کشور همواره شایسته تقدیر میباشند ،یکی از این کلابها را به کشور معرفی کردند ،نمونه های دیگری ازاین دست کلابها نیزوجود دارد که لوگوی برخی ازآنها دربالا قابل مشاهده است.حتی یکی دیگرازاین کلابها نیزدرسالهای بعد به کشورمعرفی شد.
تعداداین کلابها درسراسردنیا بی شمارهستند ودلیل ایجادشان این است که اعضا و سگهای آنها درتمام رشته های پرورشی و تربیتی و...امکان رسیدن به استانداردهای فدراسیون جهانی سگ (FCI) را نداشته و مورد تایید فدراسیون نبوده اند ،این مراکز حق قراردادن کلمه فدراسیون را برای نام کلاب خود ندارند و این مهمترین موضوع در بررسی آنها می باشد و برخی که قبلا نام فدراسیون برخود نهاده اند با شکایت FCI تنها فدراسیون جهانی سگ به دادگاه محکوم به عدم استفاده ازنام فدراسیون شده اند.
{دقیقا همانند فدراسیون فوتبال که در دنیا فقط یکی می باشد ولی مدارس فوتبال و باشگاههای زیادی هستند که گاها حتی ارتباطات بین المللی دارند ولی فدراسیون نیستند اما بین این مراکز هم آنهایی معتبر هستند که مورد تایید فدراسیون فوتبال یا نمایندگان آن درکشورهای مختلف می باشند .}
مهمترین موضوع در خصوص کلابهای فوق الذکر در زمینه سگها این است که حتی قدمت تمامی آنها به چند دهه هم نمی رسد ومعمولامنحل می شوند .
همه متخصصینی که درکارحرفه ای سگها مشغول به فعالیت هستند کاملا آگاهند که تمامی مدارک سگهای تراز اولی که وارد کشورهای مختلف ازجمله کشور عزیزمان می شوند دارای لوگوی FCI بوده ، همچنین مدرسین واساتید برتردنیا صرفا از FCI یا کلابهای تحت حمایت آن می باشند .
اطلاعات فوق جهت آگاهی عموم منتشرشد تا مبادا وقت یا سرمایه ای اختصاص دهندونتیجه ای حاصل نشود.

 

آی کی سی (IKC)

اشتراک گذاری:

facebook instagram telegram pinterest