چارپا مرکز حیوانات، خدمات محصولات باغ و مزرعه ایران

شماره شما، آی دی چارپا شما


رمز عبورمرا به خاطر بسپار

کدامنیتی عوض کن!

برای بازیابی رمز عبور خوداینجا کلیک کنید

num1

راهنمای اسب سالم

3 سال پیش
اسبها موجودات محبوبی هستند. پیوند ویژه بین اسب و صاحب آن اغلب به طور قابل توجهی برای دیگران مشخص است، زیرا صاحبان آن به خاطر مراقبت از این موجودات شگفت انگیز، بسیاری از زندگی و منابعشان را اختصاص می دهند. این تعهد واقعا شایسته است، در واقع، به این دلیل است که اسب ها همدم خوب و وفاداری هستند. لازم به ذکر است که واقعا سخت است که اسب ها را دوست نداشت.

آنها زیبا، برازنده و هوشمند هستند.

جای تعجب نیست که در آثار ادبی و فیلم در زمان های بی شماری دیده شده اند.