صفحه ورود به حساب کاربری چارپا

شماره همراه شما


رمز عبورمرا به خاطر بسپار

کد امنیتی عوضش کن!

رمز عبور خود را فراموش کرده ام!

4
4
6863

داگ شو بهترین آمریکن آکیتای ایران

3 سال پیش

چارپا

IKC

سگ

مسابقان استاندارد سگ این رقابت ها برای تعیین برترین کیفیت نژادی سگ ها در اینجا آکیتا برگزار میشود. با مشخص شدن برترین سگها. تا نیاز به واردات این سگ ها برای گله داری و نگهبانی را کمتر کمتر کرده و به صفر برسانند.
ویدیوی حیوانات


نمایشی های مشابه

226.23هزار بازدید

1 سال پیش

69.01هزار بازدید

2 سال پیش

117.87هزار بازدید

2 سال پیش

118.8هزار بازدید

2 سال پیش

156.2هزار بازدید

2 سال پیش

112.42هزار بازدید

2 سال پیش

288.81هزار بازدید

3 سال پیش

173.62هزار بازدید

3 سال پیش

95.7هزار بازدید

3 سال پیش

65.37هزار بازدید

3 سال پیش
آگهی های ویژهX

هر هفته هدایای ویژه، خبرهای ویژه و مشارکت در حمایت از حیوانات بی سرپرست