چارپا مرکز حیوانات، خدمات محصولات باغ و مزرعه ایران

شماره شما، آی دی چارپا شما


رمز عبورمرا به خاطر بسپار

کدامنیتی عوض کن!

برای بازیابی رمز عبور خوداینجا کلیک کنید

0
0
1860

داگ شو بهترین آمریکن آکیتای ایران

IKC

چارپا

سگ

مسابقان استاندارد سگ این رقابت ها برای تعیین برترین کیفیت نژادی سگ ها در اینجا آکیتا برگزار میشود. با مشخص شدن برترین سگها. تا نیاز به واردات این سگ ها برای گله داری و نگهبانی را کمتر کمتر کرده و به صفر برسانند.

10 ماه پیش

ویدیوی حیوانات
نمایشی های مشابه

2.4هزار بازدید

3 هفته پیش

2.2هزار بازدید

1 ماه پیش

1.6هزار بازدید

1 ماه پیش

2.4هزار بازدید

1 ماه پیش

2.4هزار بازدید

1 ماه پیش

3.0هزار بازدید

1 ماه پیش

3.1هزار بازدید

1 ماه پیش

3.1هزار بازدید

2 ماه پیش

3.5هزار بازدید

5 ماه پیش

3.9هزار بازدید

6 ماه پیش

2.4هزار بازدید

7 ماه پیش

2.3هزار بازدید

10 ماه پیش