چارپا مرکز حیوانات، خدمات محصولات باغ و مزرعه ایران

شماره شما، آی دی چارپا شما


رمز عبورمرا به خاطر بسپار

کدامنیتی عوض کن!

برای بازیابی رمز عبور خوداینجا کلیک کنید

2
2
1614

مهارت سوارکاری

اسب

این تکنیک امروزه توسط سوارکاران با مهارت به صورت نمایشی اجرا می شود اما در گذشته جنگجویان و کمان گیران ماهر سوارکار از این تکنیک برای هدف قرار دادن تهدید ها در حین سوارکاریدر پشت سر استفاده می کردند

2 ماه پیش

ویدیوی حیوانات

نمایشی های مشابه

3.2هزار بازدید

2 ماه پیش

4.4هزار بازدید

2 ماه پیش

4.0هزار بازدید

3 ماه پیش

2.9هزار بازدید

3 ماه پیش

3.5هزار بازدید

5 ماه پیش

2.3هزار بازدید

5 ماه پیش

2.6هزار بازدید

5 ماه پیش

2.1هزار بازدید

5 ماه پیش

5.4هزار بازدید

7 ماه پیش

4.5هزار بازدید

8 ماه پیش

4.3هزار بازدید

8 ماه پیش

2.9هزار بازدید

9 ماه پیش

3.3هزار بازدید

10 ماه پیش
آگهی های ویژه