چارپا مرکز حیوانات، خدمات محصولات باغ و مزرعه ایران

شماره شما، آی دی چارپا شما


رمز عبورمرا به خاطر بسپار

کدامنیتی عوض کن!

برای بازیابی رمز عبور خوداینجا کلیک کنید

3
3
3512

سر خم کردن سگ

سگ

معنی کج کردن سگها، شما چی با سگتان اینجوری حرف می زنید سر خم کردن سگها یکی از‌بانمکترین حرکاتی که سگ ها انجام میدهند. و انسانها را ذوق‌زده می‌کنند. اما چرا و چه هنگام این کار را انجام میدهند؟ دقیقا در اولویت وقتی که کلمه ای که دوست دارد را می شنود. او به خاطر می سپارد شما در‌حین انجام فعالیتی که دوست دارد چه کلماتی به کار‌می برد تا کلمه اصلی را پیدا کند. بعنوان مثال در بسیاری سگ ها بریم بیرون، خود کلمه بیرون یا دوست دارم یا کلماتی از قبیل خوراکی‌می خوای تشویقی، توپ یا اسم اسباب بازی خاص و بیشتر از اون اسم سگ یا حیوونی که دوست داره مثلا اسم سگ همسایه بلا باشه و بهش بگی بلا سرش تا نهایت براتون می چرخونه. این حس علاقه سگ همراه با کنجکاویه که باعث چرخش رقصی کله اش می شه.

2 ماه پیش

ویدیوی حیوانات
نمایشی های مشابه

4بازدید

16 ساعت پیش

274بازدید

5 روز پیش

288بازدید

1 هفته پیش

605بازدید

2 هفته پیش

323بازدید

2 هفته پیش

296بازدید

2 هفته پیش

678بازدید

1 ماه پیش

908بازدید

1 ماه پیش

648بازدید

1 ماه پیش

1.1هزار بازدید

1 ماه پیش