صفحه ورود به حساب کاربری چارپا

شماره همراه شما


رمز عبورمرا به خاطر بسپار

کد امنیتی عوضش کن!

رمز عبور خود را فراموش کرده ام!

29
29
15826

قویترین فک در بین سگ ها گاز سگ

2 سال پیش

سگ

چارپا

10 قدرتمندترین فک و آرواره سگ در دنیا، شدید ترین گاز سگ ها اولین سگ کدام نژاد می تونه باشه؟ انتخاب شما کدام نژاد سگ بود؟ قویترین گاز سگ، یا آرواره بین سگ ها. برخی سگ های قوی ;که تو ذهنتون ممکنه باشه یا در ;میان این سگ ها جای می گیرند و یا بسیار نزدیک هستند، اما این سگ ها با امتیازهای بهتر و کمی سلیقه ای انتخاب شده اند. هر ;چند در قدرت های اشاره شده و برترین ها اعداد و قدرت ها واقعی می باشند. چارپا این مجموعه تصاویر را بزای علاقه مندان برگردان و ترجمه کرده است.
ویدیوی حیوانات


نمایشی های مشابه

420بازدید

1 هفته پیش

209بازدید

1 هفته پیش

607بازدید

1 هفته پیش

325بازدید

1 هفته پیش

23.83هزار بازدید

1 ماه پیش

451بازدید

1 ماه پیش

798بازدید

1 ماه پیش

255بازدید

1 ماه پیش

12.17هزار بازدید

1 ماه پیش

14.64هزار بازدید

1 ماه پیش

498بازدید

1 ماه پیش

295بازدید

1 ماه پیش

329بازدید

1 ماه پیش

10.99هزار بازدید

1 ماه پیش

768بازدید

1 ماه پیش

150بازدید

1 ماه پیش
آگهی های ویژه