صفحه ورود به حساب کاربری چارپا

شماره همراه شما


رمز عبورمرا به خاطر بسپار

کد امنیتی عوضش کن!

رمز عبور خود را فراموش کرده ام!

34
34
29073

قویترین فک در بین سگ ها گاز سگ

3 سال پیش

سگ

چارپا

10 قدرتمندترین فک و آرواره سگ در دنیا، شدید ترین گاز سگ ها اولین سگ کدام نژاد می تونه باشه؟ انتخاب شما کدام نژاد سگ بود؟ قویترین گاز سگ، یا آرواره بین سگ ها. برخی سگ های قوی ;که تو ذهنتون ممکنه باشه یا در ;میان این سگ ها جای می گیرند و یا بسیار نزدیک هستند، اما این سگ ها با امتیازهای بهتر و کمی سلیقه ای انتخاب شده اند. هر ;چند در قدرت های اشاره شده و برترین ها اعداد و قدرت ها واقعی می باشند. چارپا این مجموعه تصاویر را بزای علاقه مندان برگردان و ترجمه کرده است.
ویدیوی حیوانات


نمایشی های مشابه

50.08هزار بازدید

1 ماه پیش

67.67هزار بازدید

1 ماه پیش

43.28هزار بازدید

1 ماه پیش

49.03هزار بازدید

2 ماه پیش

63.79هزار بازدید

2 ماه پیش

107.23هزار بازدید

2 ماه پیش

366.5هزار بازدید

2 ماه پیش

62.45هزار بازدید

2 ماه پیش

45.96هزار بازدید

2 ماه پیش

27.31هزار بازدید

2 ماه پیش

75.11هزار بازدید

2 ماه پیش

8778.12هزار بازدید

4 ماه پیش

232.44هزار بازدید

5 ماه پیش

208.78هزار بازدید

5 ماه پیش

54.44هزار بازدید

5 ماه پیش

177.42هزار بازدید

5 ماه پیش
آگهی های ویژهX

هر هفته هدایای ویژه، خبرهای ویژه و مشارکت در حمایت از حیوانات بی سرپرست