صفحه ورود به حساب کاربری چارپا

شماره همراه شما


رمز عبورمرا به خاطر بسپار

کد امنیتی عوضش کن!

رمز عبور خود را فراموش کرده ام!

36
36
33016

قویترین فک در بین سگ ها گاز سگ

3 سال پیش

چارپا

سگ

10 قدرتمندترین فک و آرواره سگ در دنیا، شدید ترین گاز سگ ها اولین سگ کدام نژاد می تونه باشه؟ انتخاب شما کدام نژاد سگ بود؟ قویترین گاز سگ، یا آرواره بین سگ ها. برخی سگ های قوی ;که تو ذهنتون ممکنه باشه یا در ;میان این سگ ها جای می گیرند و یا بسیار نزدیک هستند، اما این سگ ها با امتیازهای بهتر و کمی سلیقه ای انتخاب شده اند. هر ;چند در قدرت های اشاره شده و برترین ها اعداد و قدرت ها واقعی می باشند. چارپا این مجموعه تصاویر را بزای علاقه مندان برگردان و ترجمه کرده است.
ویدیوی حیوانات


نمایشی های مشابه

273.38هزار بازدید

2 سال پیش

75.26هزار بازدید

2 سال پیش

120.81هزار بازدید

3 سال پیش

122.47هزار بازدید

3 سال پیش

158.59هزار بازدید

3 سال پیش

116.5هزار بازدید

3 سال پیش

180.06هزار بازدید

4 سال پیش

98.29هزار بازدید

4 سال پیش

68.14هزار بازدید

4 سال پیش
آگهی های ویژهX

هر هفته هدایای ویژه، خبرهای ویژه و مشارکت در حمایت از حیوانات بی سرپرست