ورود به چارپا

شماره شما، آی دی چارپا شما


رمز عبورمرا به خاطر بسپار

کدامنیتی عوض کن!

برای بازیابی رمز عبور خوداینجا کلیک کنید


متخصصین باغبانی متخصصین صنعت باغداری توافقی

گل وگیاه شقایق
گل وگیاه شقایق

به اشتراک بگذارید


منتخب کن

گزارش تخلف

اطلاعات تماس (فروشی )


تهران/تهران

ارائه دهنده :فروشگاه

دو بار کلیک کن زنگ بزن

پیامک ارسال کن

از همینجا تلگرام کن

متخصصین باغبانی

نوع :متخصصین صنعت باغداری

عنوان :گل وگیاه شقایق

خدمات 24 ساعت : -

خدمات 7 روز هفته : -

توضیحات

2 سال پیش

مشاوره،طراحی،اجراونگهداری فضای سبزایجاد،ساخت،توسعه وکاشت باغچه،پاسیو،روف گاردن وگرین وال درهرمکانی امکانپذیراست بشرطهاوشروطهامتناسب ومقاوم بودن نوع گل وگیاه به نورزیادوسایه مطلق.کوددهی اصولی وعاری ازبذورعلف هرزوآفات وامراض مسری وکاملاپوسیده.هرس تخصصی درطول سال جهت پاکسازی باغ وباغچه ازشاخه های خشکیده ومزاحم وبدمنظر.سمپاشی ضمن شناسایی نوع آفت وبیماری گل وگیاه ورعایت دوز سم که افرادناشی می توانندکل زحمات وهزینه های شمارادریک نوبت به بادفنا دهند.کاشت چمن اسپورت ودایکوندرادرهرمتراژ.آبیاری قطره ای وهوشمندبدون دخالت دست وخودکار.تمامی کارهاتوسط شخص مدیرگل وگیاه شقایق وباضمانت وسرویس دهی تازمان رشدکامل وتثبیت ریشه گل وگیاه ،چمن ودرختان انجام می گردد.باغبان راازنوع جواب به سئوالهایتان بشناسیداگرمسلط ،منطقی ،معقول وبدون تپق وهمه چیزرابه آبیاری مرتبط ندانست گزینه درستی است.لطفاکاررابه کاردان بسپارید.ممنونمرحیمی نیت.