چارپا مرکز حیوانات، خدمات محصولات باغ و مزرعه ایران

شماره شما، آی دی چارپا شما


رمز عبورمرا به خاطر بسپار

کدامنیتی عوض کن!

برای بازیابی رمز عبور خوداینجا کلیک کنید

کود کود آلی 5,000 تومان

گزارش
منتخب کن

به اشتراک بگذارید

کود و خاک گیاهی بدون بو
کود و خاک گیاهی بدون بو

اطلاعات تماس (فروشی )


تهران/تهران

ارائه دهنده :شخص

دو بار لمس کن تماس بگیر

پیامک ارسال کن


کود

نوع :کود آلی

عنوان :کود و خاک گیاهی بدون بو

خدمات 24 ساعت :دارد

خدمات 7 روز هفته :دارد

توضیح

4 ماه پیش

کود و خاک گیاهی بدون بو و حشره برای درختان و گیاهان باغ و باغچه و سبزیکاری در خانه و باغ در وزنهای ۲۵ ۵ و۱۰ کیلویی با آنالیز.


راهنمای خرید درست از آگهی ها