چارپا مرکز حیوانات، خدمات محصولات باغ و مزرعه ایران

شماره شما، آی دی چارپا شما


رمز عبورمرا به خاطر بسپار

کدامنیتی عوض کن!

برای بازیابی رمز عبور خوداینجا کلیک کنید

کود کود آلی 5,000 تومان

کود و خاک گیاهی بدون بو
کود و خاک گیاهی بدون بو

اشتراک گذاری


منتخب کن

گزارش

اطلاعات تماس (فروشی )


تهران/تهران

ارائه دهنده :شخص

دو بار لمس کن تماس بگیر

پیامک ارسال کن


کود

نوع :کود آلی

عنوان :کود و خاک گیاهی بدون بو

خدمات 24 ساعت :دارد

خدمات 7 روز هفته :دارد

توضیح

3 هفته پیش

کود و خاک گیاهی بدون بو و حشره برای درختان و گیاهان باغ و باغچه و سبزیکاری در خانه و باغ در وزنهای ۲۵ ۵ و۱۰ کیلویی با آنالیز.


راهنمای خرید درست از آگهی ها