چارپا مرکز حیوانات، خدمات محصولات باغ و مزرعه ایران

شماره شما، آی دی چارپا شما


رمز عبورمرا به خاطر بسپار

کدامنیتی عوض کن!

برای بازیابی رمز عبور خوداینجا کلیک کنید

کود کود شیمیایی توافقی

گزارش
منتخب کن

به اشتراک بگذارید

انواع کود کشاورزی، باغبانی
انواع کود کشاورزی، باغبانی انواع کود کشاورزی، باغبانی انواع کود کشاورزی، باغبانی انواع کود کشاورزی، باغبانی

اطلاعات تماس (فروشی )


تهران/تهران

ارائه دهنده :شخص

دو بار لمس کن تماس بگیر

پیامک ارسال کن


کود

نوع :کود شیمیایی

عنوان :انواع کود کشاورزی، باغبانی

خدمات 24 ساعت :دارد

خدمات 7 روز هفته :دارد

توضیح

5 ماه پیش

فروش انواع کود تقویتی باغات و مزارع کود کامل 20 20 20 کود پتاس بالا جهت ارتقای کیفیت محصول کود فسفر بالا جهت بهبود ساختار گیاه هورمون ریشه زا کود آهن هیومیک اسید.


راهنمای خرید درست از آگهی ها