صفحه ورود به حساب کاربری چارپا

شماره همراه شما


رمز عبورمرا به خاطر بسپار

کد امنیتی عوضش کن!

رمز عبور خود را فراموش کرده ام!


مرتب سازی
ترتیب
موقعیت
همه دسته بندی حیوانات / خدمات / محصولات

ماهی ماهی زینتی

البرز

اسکار باله بلند و کوتاه تایگر مسی لعوپارد ۳ بند۸ اسکار چهاربند۱۵ آلبینو درشت۳۵ آنجل مختلف ۲بند۵دونیم ۸سه بند۱۲مولد۱۵ تایگر بارب مولد۱۰ فسفری ۱۵ ردبارب۲۵ تترا پنگوعن مولد۱۲ جواهردرشت۱۰ نعون کاردینال درشت۱۵ چشم چراغی مولد۱۵ رازبورادلقک درشت۱۵ ردتیل دراگون ۱۲سانتی۱۰۰ زبرا رنگی ۲۰۰۰ سیچلاید بورلی پلی سیگما پیکوک قرمز آبی زردپینک بلوجک دمسی جویل گرین ترور سورم ماکرو اوراتوس مولداورسایزو۴ بندی ۲۰ اسپرینگر پیش مولد۲۰ افرا ۵ گرین ترور۵,۱۵ سیچلاید مختلف پیش مولد۱۵ دیماسونی اورسایزمولد۵۰ بریچاردی دوبند۱۵پیکوک زرددونیم بند۱۲ دبوسی۲-۳ بند۹۰ سیلور دالر۲۰ سیلورشارک ۳۰شارک دم قرمز۲۰ رمبو۳۰ فایتر نر۲۵ ماده۱۰ مولد کالرویدورنگی ۷۵۰۰ مولد۱۲ اورسایز۱۵ آلبینو ویدو وایت ویدو۵مولد کت پوزه بوته آلبینو باله کوتاه وبلند۳۵ کت پوزه بوته مشکی باله بلند۷ سانتی۱۰۰ پوزه بوته باله کوتاه البینو۶ سانت۸۰ پوزه بوته باله کوتاه مشکی ۶ سانت۷۰ کت چوبی۱۰کت معمولی و اسپرت از۴۵-۱۲۰ کریدوراس برنزی۷ مولد۱۵البینو۱۵ فلفلی۲۰ گوپی سیلورردبیگ ایر ردچری ومخلوط۱۰ گورامی مولد آبی دوخال۱۲ لوچ کولی سوماترابزرگ۲۰ مولی مشکی دم عقربی۵-۱۰ مخلوط۸ ردلاین ۷ سانت۶۵سه چهاربند۸۰ بلک گوست۵۰-۷۰ زبرارنگی درشت۳مولد۴ فرانتوزا دوبندبلوزعیر۹۰ اروانا۱۰ سانت۲۲۰ فلاور هورن گریدآآ۷۰۰ سیچلاید۴_۵ بند۳۰مایانگانو۱۵ افرا جفت مولد۱۰۰ گلدفیش ردکپ ۲۵_۵۰ رامیزیابالن باله بلند۹۰ حلزون سیب ۵-۱۰ سوراتیل فنسی وپین اپل۱۰ دیسکس در انواع نژاد و سایز متفاوت شروع قیمت از ۸۰ تومن پنگوسی۴بند مشکی۲۵ سیچلایدبریچاردی۲بندی البینو۲۰ سیچلایدبورلی۴بند۲۰ سیچلاید پینک۴بند۲۰پیکوک زرد۱۲ پیکوک قرمز ابی۴بند۲۰ سورم۲_۳بند۱۵,۲۰ ماکروابی۳بند۱۵ کت۶سانت۳۵ کت چوبی۸ انواع غذاخشک آرتمیا بیومار اصل فرانسه کیلویی و بسته بندی بخاری پمپ هوا تاپ فیلتر فیلترداخلی فیلتربیولوژیکی پد زغال سیفوراکس بیوبال آکواریوم شیشه خم مهتابی مخصوص پلنت غذای استارتربچه ارتمیامنجمد دکپسوله موجود می‌باشد .

: 2,000 تومان
1 روز پیش

ماهی زینتی

البرز

اسکار باله بلند و کوتاه تایگر مسی لعوپارد ۳ بند۸ اسکار چهاربند۱۵ آلبینو درشت۳۵ آنجل مختلف ۲بند۵دونیم ۸سه بند۱۲مولد۱۵ تایگر بارب مولد۱۰ فسفری ۱۵ ردبارب۲۵ تترا پنگوعن مولد۱۲ جواهردرشت۱۰ نعون کاردینال درشت۱۵ چشم چراغی مولد۱۵ رازبورادلقک درشت۱۵ ردتیل دراگون ۱۲سانتی۱۰۰ زبرا رنگی ۲۰۰۰ سیچلاید بورلی پلی سیگما پیکوک قرمز آبی زردپینک بلوجک دمسی جویل گرین ترور سورم ماکرو اوراتوس مولداورسایزو۴ بندی ۲۰ اسپرینگر پیش مولد۲۰ افرا ۵ گرین ترور۵,۱۵ سیچلاید مختلف پیش مولد۱۵ دیماسونی اورسایزمولد۵۰ بریچاردی دوبند۱۵پیکوک زرددونیم بند۱۲ دبوسی۲-۳ بند۹۰ سیلور دالر۲۰ سیلورشارک ۳۰شارک دم قرمز۲۰ رمبو۳۰ فایتر نر۲۵ ماده۱۰ مولد کالرویدورنگی ۷۵۰۰ مولد۱۲ اورسایز۱۵ آلبینو ویدو وایت ویدو۵مولد کت پوزه بوته آلبینو باله کوتاه وبلند۳۵ کت پوزه بوته مشکی باله بلند۷ سانتی۱۰۰ پوزه بوته باله کوتاه البینو۶ سانت۸۰ پوزه بوته باله کوتاه مشکی ۶ سانت۷۰ کت چوبی۱۰کت معمولی و اسپرت از۴۵-۱۲۰ کریدوراس برنزی۷ مولد۱۵البینو۱۵ فلفلی۲۰ گوپی سیلورردبیگ ایر ردچری ومخلوط۱۰ گورامی مولد آبی دوخال۱۲ لوچ کولی سوماترابزرگ۲۰ مولی مشکی دم عقربی۵-۱۰ مخلوط۸ ردلاین ۷ سانت۶۵سه چهاربند۸۰ بلک گوست۵۰-۷۰ زبرارنگی درشت۳مولد۴ فرانتوزا دوبندبلوزعیر۹۰ اروانا۱۰ سانت۲۲۰ فلاور هورن گریدآآ۷۰۰ سیچلاید۴_۵ بند۳۰مایانگانو۱۵ افرا جفت مولد۱۰۰ گلدفیش ردکپ ۲۵_۵۰ رامیزیابالن باله بلند۹۰ حلزون سیب ۵-۱۰ سوراتیل فنسی وپین اپل۱۰ دیسکس در انواع نژاد و سایز متفاوت شروع قیمت از ۸۰ تومن پنگوسی۴بند مشکی۲۵ سیچلایدبریچاردی۲بندی البینو۲۰ سیچلایدبورلی۴بند۲۰ سیچلاید پینک۴بند۲۰پیکوک زرد۱۲ پیکوک قرمز ابی۴بند۲۰ سورم۲_۳بند۱۵,۲۰ ماکروابی۳بند۱۵ کت۶سانت۳۵ کت چوبی۸ انواع غذاخشک آرتمیا بیومار اصل فرانسه کیلویی و بسته بندی بخاری پمپ هوا تاپ فیلتر فیلترداخلی فیلتربیولوژیکی پد زغال سیفوراکس بیوبال آکواریوم شیشه خم مهتابی مخصوص پلنت غذای استارتربچه ارتمیامنجمد دکپسوله موجود می‌باشد .

: 2,000 تومان
1 روز پیش

ماهی سیچیلاید نر

تهران

هر جوجه ماهی ۲۰۰ تا تک تومن

: 200 تومان
1 ماه پیش

ماهی دیسکس خاص

البرز

سلام فروش انواع ماهی زینتی غذا خشک بیومار تترا و جی بی ال و لوفاک و.... دارو شرکتی و مخصوص سالندار آکواریوم و لوازم جانبی آکواریوم دکور گیاه ارتمیا منجمد غنی شده با مهر شیلات ارومیه میکس دل و... به علت محدود بودن متن چند نمونه از محصولات نوشته شده است فرانتوزا بلو سایز پک 20 تایی هر عدد 840‪00 تک فروشی 90 مولی سوپر سایز 6 نژاد مختلف بالن و بادبانی وپین اپل و دم شمشیری.... پک 50 تایی هر عدد 750‪0 پک 10 تایی 8000 گوپی توکسیدو پک 10 تایی هر عدد 550‪0 پک 50 تایی 480‪0 گوپی مخلوط پک 10 تایی 500‪0 پک 50 تایی هر عدد 435‪0 زبرا پک 10تایی 350‪0 پک 30 تایی 300‪0 کالر ویدو پک 10 تایی هر عدد 700‪0 پک 50 تایی 645‪0 سیچلاید پک 10 تایی 170‪00 هر عدد پک 50 تایی هر عدد 140‪00 سیچلاید افرا پک 10 تایی هر عدد 860‪0 پک 50 تایی هر عدد 790‪0 غذا خشک کیلویی 250‪ هزار تومان بخاری 100‪ پمپ هوا 95 تصفیه آب 100‪ اسکار پک 50 تایی 4 الی 7 سانت 8000 شاه ماهی دیسکس از سایز پشت ناخونی تا مولد و جفت مولد برای اطلاعات بیشتر کافیست یک پیام دهید و نوع محصول و تعداد آن را ذکر کنید ،

: 3,000 تومان
1 ماه پیش

ماهی دیسکس فرانتوزا

البرز

با سلام داخل هر پک بسته به ماهی و سایز از 6 الی 10 نژاد قرار میگیرد ساعت بازدید و خرید و فروش همه روزه 11 تا 13.30 و17 تا 20 ماهی دیسکس از سایز 1.5 الی 1 اینچ تا پیش مولد و جفت مولد در نژاد و استایل های مختلف های بادی و بولداگ و هکل و... شروع قیمت از 70 هزار تومن به علت کمبود جا چند نمونه از محصولات درج شده است فرانتوزا بلو سایز پک 20 تایی هر عدد 840‪00 مولی سوپر سایز 6 نژاد مختلف بالن و بادبانی وپین اپل و دم شمشیری.... پک 10 تایی هر عدد 750‪0 گوپی توکسیدو پک 10 تایی هر عدد 550‪0 پک 50 تایی 480‪0 گوپی مخلوط پک 10 تایی 500‪0 پک 50 تایی هر عدد 435‪0 زبرا پک 10تایی 350‪0 پک 30 تایی 300‪0 کالر ویدو پک 10 تایی هر عدد 700‪0 پک 50 تایی 645‪0 سیچلاید پک 10 تایی 170‪00 هر عدد پک 50 تایی هر عدد 140‪00 سیچلاید افرا پک 10 تایی هر عدد 860‪0 پک 50 تایی هر عدد 790‪0 غذا رنگ بیومار، جی بی ال و تترا و.... غذا خشک رنگ کیلویی 130‪ ارتمیا منجمد غنی شده شیلات کیلویی 250‪ هزار تومان بخاری 100‪ پمپ هوا 95 تصفیه آب 100‪ برای اطلاعات بیشتر کافیست یک پیام دهید و نوع محصول و تعداد آن را ذکر کنید

: 3,000 تومان
1 ماه پیش

ماهی اکسلوتل

تهران

اکسلوتل سفید ومشکی نروماده هم دارم 1820سانت ارسال هم دارم به شهرستان ها ودرتهران فقط تعدادمحدود باقی مونده

: 15,000,000 تومان
3 ماه پیش

ماهی اکسولوتل

تهران

ماهی اکسولوتل رنگ وایولدتایپ جنسیت نر سن دوسال سایز ۲۵سانت

: 1,300,000 تومان
3 ماه پیش

ماهی همه نژادها

زنجان

با سلام فروش انواع ماهی های زینتی عمده و تکی ارسال به سراسر کشور با نازل ترین قیمت و بالا ترین کیفیت

: توافقی
3 ماه پیش

ماهی لوسی و کایمرا

تهران

سلام سه عدد اکسولوتل در نژاد های کایمرا (نصف بدن سفید نصفش سیاه) آزمایشگاهی (مخلوط سبز زرد خالدار) و سفیدصورتی ساده به فروش میرسد. تعداد مشابه بیشتری هم موچود است. کایمرا 16 سانتی قیمت 12 میلیون تومان آزمایشگاهی 20 سانتی 2 میلیون تومان سفید ساده 16 سانتی 1 میلیون و دویست تومان فروشگاه ما در اصفهان و شهرکرد هست. ارسال به سراسر ایران داریم. هرینه ارسال به عهده ی دو طرف نصف نصف. تزاد های ساده تر تا قیمت 800 هزار تومان نیز موجود می باشد.

: 1,200,000 تومان
3 ماه پیش

ماهی اسکار

تهران

اسکار مسی- اسکار تایگر- اسکار آلبینو- 2 بند-4 بند- از 12 سانت تا 22 سانت- مولد سفارش بالای 30 عدد به قیمت عمده قیمت ثبت شده حدودی میباشد

: 20,000 تومان
4 ماه پیش

ماهی سیچیلاید

قزوین

ماهی زندانی فروشی با قیمت مناسب

: 40,000 تومان
4 ماه پیش

ماهی ماهی چانا لوسیوس

تهران

ماهی چانا لوسیوس ۲۰سانت یه چانای خاص وکم یاب گوشتخوار بابیشتر ماهی های گوشتخوار میسازه

: 750 تومان
5 ماه پیش

ماهی رد لاین

تهران

ردلاین ۲۴۰ عدد و ۳ اکواریوم با تمام وسایل

: توافقی
5 ماه پیش

ماهی انواع ماهیان زینتی

تهران

انواع ماهیان زینتی کالرویدپک10تای کالرویدووارداتی زبرازنگی سوارتیل مولدنارنجی سوارتیل سوشوی سوارتیل مشکی وارداتی پلاتی دم مشکی پانچکس تترانئون تترانئون کادینال رامینویز هافبیک تتراوایت فین پلاتی بلو رزی بارب شارک رمبو شارک البینو سیلورشارک تایگر گرین تایگر سه خط تایگرالبینو دالر یک بندی گلس فیش مولی معمولی مولی بالن مشکی مولی بالن میکس انجل یک بندی انجل تایگر انجل کوی سیامی کت برنز کت پوزه بوته ای کت پوزه بوته ای البینو کت سفره تمامی بارها قرنطینه شده میباشد ارسال به تمامی نقاط کشور ادرس اتوبان نواب شمال به جنوب لاین کندرو روبه روی ایستگاه بی ارتی کمیل پلاک 234

: 3,000 تومان
6 ماه پیش

ماهی پیکاک باس

تهران

دو عدد پیکاک باس با سایز ۲۵ سانتی متر

: 600,000 تومان
7 ماه پیش

ماهی شارک سیلور

تهران

یک عدد شارک سیلور سالم

: 100,000 تومان
7 ماه پیش